Aktuell information:

Studiedagar läsåret 2020/2021

För att ge alla medarbetare möjlighet till utbildning och utveckling och på så sätt skapa bättre förutsättningar för barnen har vi 6 studiedagar/läsår.

Detta innebär att vi under läsåret 2020/2021 har följande studiedagar: 14/8, 7/9, 17/11 2020 samt 5/1, 8/3 och 30/4 2021.

Här, på Aktuellt Himlabacken,  hittar ni viktiga datum och  information på sådant som händer hos oss.