Under våren har vi dokumenterat barns lärande; ”Jag kan” och samlat i deras Portfoliopärm. På så vis blir barnens tankar och lärande synligt för barnet själv, barnets föräldrar och för pedagogerna.

Mål

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

 (Lpfö 98 reviderad 2010, förskolans uppdrag sid.7)

 

  • Alice
  • Ewy
  • Ebba N 2
  • Leo
  • Ebba O
  • Ebba N
  • Ida
  • Amanda
  • Linnea