Varje vecka har barnen på Flingan en skogs/utflyktsdag då vi går i väg för att upptäcka, utforska och undersöka miljön utanför vår gård.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan formas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010)

I torsdags (25/4) startade vi upp vår skogs- och utflyktsdag.  I strålande solsken gick vi med vår promenadorm till skogen vid vattentornet. Med full aktivitet utforskade vi skogen. Vi klättrade, hoppade, balanserade och hade en mysig fruktstund. I skogen fanns många spännande pinnar att leka med. Barnens lust att samla pinnar resulterade i ett uppdrag att hitta en pinne att ta med tillbaka till Flingan. Pinnarna målades sedan i många vackra färger. Resultatet kommer ni få se ute på vår gård. Vi kommer fortsätta vårt pinnprojekt så länge intresse finns.

Foton från vår dag i skogen, 25/4-2013.