Nu är vi äntligen igång!! Varmt välkomna alla barn och föräldrar!!

Just nu är det full aktivitet hos oss – inskolningstider:-).

Lek på bilmattan.

Pärla.

Målning

Vid inskolningen gör varje barn en familjetavla med foton tillsammans med sin förälder.

Pedagogiskt fiskespel

Vy - Flingan

Arbete med lera.

Spel

Rita, måla och pärla.

 

Utelek.

 

Utelek.

Utelek

"Alle man i båten"

Båten är rolig!

 

"Titt ut"

Fruktstund i friska luften.

Dags för frukt.

Åka stjärtlapp är kul.

Roligt att vara ute i friska luften.

 

"Att vara ute är kul"

Lek i hemvrå.

Lek på Droppen.

Dags för sång.

Spännande att måla.

Lek i hemvrå.

 

Lek.

Testa rutschkanan