Tisdagen den 7 maj gjorde vi en utflykt till Vråken. Det var en varm, härlig och solig försommardag. Vi gick till Vråken för att mata fåglarna med bröd, men tyvärr så fanns det inte så många fåglar denna dag… Barnen upptäckte istället att det fanns en spännande trappa som inbjöd till att gå upp och ner och upp och ner…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010)