På Förskolan Himlabacken har vi föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn på förskolan på heltid i cirka fyra-fem dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår. Föräldraaktiv inskolning innebär att barnet under inskolningsperioden inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som förälder och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Alla pedagoger på förskolan är ansvariga för inskolningen av barnet, men en pedagog har huvudansvaret för föräldrakontakten under inskolningen.

Så här kan inskolningen se ut:

Dag 1: Kort besök på förskolan i ca 1,5 timmar.

Dag 2-4/5: Vistelse 4-5 timmar. Föräldern är med sitt barn hela tiden i alla förekommande aktiviteter.

Dag 5/6: Barnet lämnas för första gången, om allt fungerar bra och det känns bra.

Dag 6/7-10: Barnet vistas på förskolan kortare dagar, efter överenskommelse. Förälder är tillgänglig med kort varsel.

Detta är det vi utgår ifrån, men givetvis individanpassar vi inskolningen efter varje barns behov!