Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn på förskolan i cirka fyra-fem dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår. Beroende på hur inskolningen fungerar och hur det känns för barn och föräldrar så kan eventuellt barnet lämnas en kortare stund under den femte dagen. Föräldraaktiv inskolning innebär att barnet inte behöver oroa sig för att bli lämnat under inskolningen och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Vi ”tränar” inte barnet för att bli lämnad, utan för att barn och föräldrar ska lära känna förskolemiljön, pedagogerna och de andra barnen samt bli trygga.

Inskolningsperioden varar i 10 ”förskoledagar”. Första dagen träffas vi tillsammans med er och ert barn för ett kortare besök, i ca 1,5 timme. Ni kommer då att få bekanta er med miljö och pedagoger. Kommande tre/fyra dagar är inskolningen förlagd på förmiddagen och över lunch samt vila. Vi kommer någon av dessa tre/fyra dagar att ha ett inskolningssamtal. Om det fungerar bra så kan barnet lämnas en kortare stund under den 5:e dagen. Resterande dagar går barnet ca 4-5 timmar/dag, enligt överenskommelse med pedagogerna.

Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som förälder och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga för inskolningen av barnet.

 

Här är några tankar och funderingar som vi på Himlabacken har om inskolningen av ert barn:

Föräldraaktiv inskolning hos oss gör att barnet inte behöver träna på att lämnas, utan på att vara.

Vi främjar en trygg relation till er föräldrar och ert barn under inskolningen genom:

 

* Tydlighet – Under inskolningen är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av osv.

* Oforcerat – Inskolningspersonalen/pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

* Trygghet/Acceptans – Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara tillsammans med oss.

* Lämning – När du ska lämna ditt barn är det du, tillsammans med oss, som avgör när ögonblicket att ta adjö är inne, och lämnar över till pedagogen. Då ger vi tillsammans barnet bäst förutsättningar att lösa avskedet.

 

Riktlinjer

”Förskolläraren ansvarar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”.

”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”.

(Lpfö 98 rev.2016: s. 13).

 

Inskolning:

 

Dag 1 Besök i 1,5 timmar. 09:00-10:30

Kort besök på förskolan för att börja bekanta sig med miljön och pedagoger. Vi bjuder på frukt!

 

Dag 2 – 4/5      09:00 – 13:30.

 

Inskolningen kommer att vara under tre dagar. Ni föräldrar är med ert barn hela tiden i alla förekommande aktiviteter under dagen. Det är ni som utgör tryggheten för ert barn och vi pedagoger som erbjuder barnet olika aktiviteter att prova på. Det är ni föräldrar som äter tillsammans med ert barn, söver det eller vilar med det, finns till hands för det egna barnet i alla ”nära” situationer. Det är mycket viktigt att barnet inte behöver vara med om några avsked under dessa tre inskolningsdagar, men somnar ditt barn på vilan är det klart att du som förälder kan sätta dig på en annan plats en stund tills ditt barn vaknar igen.

Under inskolningen kommer vi att vara både inne och ute, så tänk på att ha med kläder som passar för alla väder. Även extra ombyte med kläder till ditt barn är bra att ta med redan första dagen, eftersom vi erbjuder skapande aktiviteter; exempelvis målning.

 

Under någon av dessa tre dagar kommer vi ha ett inskolningssamtal.

 

Dag 5/6              09:00 – 13:30.

 

Om inskolningen fungerar bra och om det känns bra för er föräldrar så är det nu dags att lämna barnet hos oss för första gången. Då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Det är viktigt att det är ni som förälder som lämnar över barnet till oss när ni känner er redo. Tänk på att för långa avsked kan vara jobbiga.

Vi har sms kontakt med er om hur det går.

 

Dag 6/7 – 10    ca 4-5 timmar/dag.

 

Från och med nu vistas barnet på förskolan efter överenskommelse med pedagogerna. Vi rekommenderar att barnet inte har så långa dagar denna vecka, ca 4-5 timmar/dag är vår rekommendation, ex. 09:00-13:30. Vi rekommenderar också att du som förälder är tillgänglig med kort varsel under denna vecka, om ditt barn skulle vara väldigt ledset, så att vi kan ringa er om ni behöver hämta tidigare.

 

Vi fortsätter att bygga upp en kontakt och tillit hos ditt barn. Inskolningen avslutas först när barnet känner sig tryggt på förskolan.

En tid efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal, där vi pratar om hur ditt barn och du som förälder har upplevt tiden på förskolan så här långt.

 

Detta är den inskolningsmodell som vi utgår ifrån – givetvis anpassar vi den efter varje barns behov.