Vi på Förskolan Himlabackena ser alla föräldrar som en stor resurs och tillgång för verksamheten. Därför prioriterar vi och anordnar bland annat föräldrakvällar, föräldramöten, utvecklingssamtal och fixarkvällar.