Vad är det?

En friförskola är precis som en vanlig kommunal förskola i de allra flesta avseenden:

• Den är öppen för alla barn

• Den kostar inte mer än en vanlig kommunal förskola

• Den följer samma regelverk och lagstiftning som den vanliga kommunala skolan

Den största fördelen för dig och ditt barn med en friförskola är att friförskolan kan välja vilken pedagogik och inriktning förskolan skall ha. I vårt fall har vi valt Reggio Emilia som pedagogik.
I en friförskola finns det större möjligheter för utveckling och anpassning av exempelvis pedagogik och mat.

Läs mer om begreppet friförskola hos Friskolornas Riksförbund