Vi har 21 härliga barn, som är 4-5 år, hos oss på Snöflingan.

Vi som arbetar på Snöflingan heter Gabriella Bergquist, Helen Gunnarsson och Madelen Malmehed.

Vi erbjuder en miljö som är föränderlig och lockande, där barnen inspireras till lek och lärande inom många olika områden och intressen. Här får barnen utforska och upptäcka språk, matematik och naturvetenskap.

Vi tror på det kompetenta barnet som; vill, kan och duger. Vi har ett reflekterande arbetssätt som skapar förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet att lära.

Vi har även en stor ateljé där barnen har möjlighet att skapa, utforska, experimentera och uttrycka sig på många olika sätt.

Utifrån barnens intressen jobbar vi med olika teman, där barnen utmanas i större eller mindre projekt.

 

 

  • Snöflingan
  • Snöflingan
  • Snöflingan
  • Vi arbetar med bokstäver