Hos oss på Snöflingan går de äldsta barnen, de är 4-5 år. Vi håller till i en egen, rymlig och estetiskt tilltalande byggnad på Grönedegatan i Kisa. Inomhus har vi en strukturerad och väl förberedd pedagogisk miljö. Rummen är vackert och omsorgsfullt inredda för att möta nyfikna och vetgiriga barn.

Utemiljön består av en fantastisk trädgård där barnen kan utvecklas och utmanas motoriskt och kunskapsmässigt. Tillsammans tar vi hand om våra växter, blommor, örter, frukter och bär. Vi tittar på våra fjärilar, humlor, bin och fåglar och lär oss vårda och respektera allt levande. Vi har ett stort växthus som vi kan nyttja som ett extra ”klassrum” en stor del av året. Vi odlar och lär oss om kretslopp och livscykler. Miljön stimulerar till rörelse, kreativitet och lek. Vi nyttjar också vår fina närmiljö, varje vecka lämnar vi gården för besök i skogen, parken, biblioteket, återvinningsstationen eller något annat som finns på promenadavstånd.

Vi vet att barnen lär med hela kroppen och med alla sina sinnen.

Vårt arbetslag består av;

Två förskollärare, var av en med vidareutbildning till Montessoripedagog. EnMontessoripedagog                                                                                                  En förskollärare under utbildning

Vår barngrupp består av 4 och 5-åringar. Vi har en liten renodlad skolförberedande 5-årsverksamhet på vår avdelning, för mer information se fliken, 5-årsverksamheten.

Vi har ett pedagogiskt arbets- och förhållningssätt som är inspirerat av Reggio Emilia och Montessori, för mer information se flikarna, Montessori och Reggio Emilia

Vi arbetar ofta i grupper, vilket ger oss utrymme att i lugn och ro möta och bekräfta varje enskilt barn. För oss är det viktigt att kunna erbjuda aktiviteter som utmanar och matchar barnets mognad och intresse. Barnen är delaktiga och har inflytande över sin utbildning genom att de får göra självständiga val, framföra sina åsikter och delta i gemensamma reflektioner. Vi har ett lyhört förhållningssätt, där vi kontinuerligt fångar upp barnens intressen, frågeställningar och spontanitet.

Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare genom dialoger, möten, digital portfolio, blogg och nyhetsbrev. Vår digitala tjänst TYRA, gör att vårdnadshavarna ständigt blir uppdaterade och informerade om förskolans arbete, men framför allt om det enskilda barnet.

Vi har höga ambitioner gällande kvalitet och genomförande av förskolans uppdrag. Alltid med utgångspunkt från läroplanen (Lpfö 18), FN:s Barnkonvention och övriga styrdokument.

Barnen som lämnar oss på Snöflingan är väl rustade inför livet och framtiden, de är;

Trygga, vetgiriga, självständiga, ifrågasättande, nyfikna och förberedda.

  • Snöflingan
  • Snöflingan
  • Snöflingan
  • Vi arbetar med bokstäver
  • Snöflingan foto