Himlabackens 5-årsverksamhet

På Himlabacken har vi en mycket medveten strategi för att ge varje barn en trygg, upplevelserik och sammanhängande förskoleperiod. Vi är glada över att kunna ge ditt barn bästa möjliga start i livet genom kontinuitet, samsyn och ett gemensamt förhållningssätt. Detta följer barnet genom hela vistelsen i förskolan. På Himlabacken förbereder vi barnen för livet genom en stark tro på att varje enskilt barn ” kan, vill och vågar”.

Vi har höga ambitioner och vi vill att alla våra barn ska lämna oss väl rustade för skolan och framtiden.

5-årsverksamheten

Hos oss går barnen i en liten sammansvetsad grupp med vuxna som känner dem väl. Barnen är trygga med oss och med varandra.

Våra femåringar har mycket med sig i bagaget när de kommer till oss. Deras tidigare förskoleupplevelser på Himlabacken, gör att vi möts av nyfikna, självständiga och trygga barn, väl förberedda för nästa steg.

Hos oss i femårsgruppen får barnen blomma ut, det sista året innan det är dags för skolan. Det är ett viktigt år. Att få vara äldst på förskolan betyder att man får befästa sina kunskaper på många olika sätt. Genom att klara sig själv, hjälpa yngre kamrater, och inte minst att få vara en förebild för de mindre barnen. Vi vet att det både stärker självkänslan och ökar kunskapslusten. Vi tror starkt på den röda tråd vi följer. Från liten till stor och från yngst till äldst. Stegen är många, men viktiga.    

 Vi möter och utmanar varje enskilt barn. Hur? Jo genom att;

 • Vår utbildning har en djup förankring i förskolans läroplan, Lpfö 18.
 • Alla pedagoger som arbetar här har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta i förskola. Vi får kontinuerlig fortbildning och baserar vår utbildning på forskning och beprövad erfarenhet.
 • Erbjuda en stimulerade miljö. Väl genomtänkt, inbjudande och med sammanhang och mening. Inget material i våra miljöer finns där av en tillfällighet. Vi som arbetar här kan motivera varför det finns, visa hur man använder det och inspirera barnen att arbeta med det. Vi vårdar våra miljöer tillsammans och barnen lär sig att arbeta, utforska och ta eget ansvar för både material och miljö. Vi uppmuntrar till självständiga val. Vi serverar rekvisita, både kodad och okodad.

Vi arbetar på ett medvetet sätt                

från lätt till svår             

från konkret till abstrakt                                            

från fantasi till verklighet                                                               

från verklighet till fantasi                                                             

från lek till allvar                                                            

från allvar till lek

och alltid med en djup respekt för barnets unika personlighet.

Vi arbetar inom alla ämnesområden, både på bredden och djupet.

Våra barn uppmuntras till att göra aktiva och självständiga val. Vi vet att alla barn ”kan, vill och vågar, men inte på samma sätt och inte på samma dag”.

 • Vårt förhållningssätt utmanar, inspirerar och väcker frågor.
 • Vi erbjuder rikligt med möjligheter att skapa fritt, låta fantasin flöda och ta sig in i lekens förtrollade värld.
 • Vi planerar och genomför styrda aktiviteter med mening och sammanhang som leder till lärorika processer.
 • Vi tror på det kompetenta barnet.

Vi hämtar inspiration och synsätt från både Reggio-Emilia och Maria Montessori. En fantastisk kombination från det bästa av två världar.

Barnen som lämnar Himlabacken är väl rustade inför framtiden. De är självständiga, motiverade, initiativrika och omtänksamma.

Vi får väldigt fin feedback från mottagande skolenheter, våra barn ligger ofta i framkant både kunskapsmässigt och socialt. 

Stolta barn ger stolta pedagoger!

 • Rörliga alfabetet
 • Snöflingan 1
 • Siffror
 • Snöflingan 2
 • Bygga ord
 • Engelska