Den 5 augusti 2013 öppnade vi avdelning; Solstrålen. Här går de yngsta barnen.

Våra små solstrålar bekantar sig med den nya miljön.

 

 • Augusti2013 006
 • Augusti2013 003
 • Augusti2013 008
 • Augusti2013 007
 • Augusti2013 009
 • Augusti2013 005
 • Augusti2013 013
 • Augusti2013 011
 • Augusti2013 015
 • Augusti2013 017
 • Augusti2013 018
 • Augusti2013 022
 • Augusti2013 027
 • Augusti2013 029
 • Augusti2013 030
 • Augusti2013 021
 • Augusti2013 031
 • Augusti2013 032
 • Augusti2013 033
 • Augusti2013 045
 • Augusti2013 038
 • Augusti2013 056
 • Augusti2013 060
 • Augusti2013 036
 • Augusti2013 058
 • Augusti2013 068
 • Augusti2013 070
 • Augusti2013 072
 • Augusti2013 073
 • Augusti2013 083
 • Augusti2013 074
 • Augusti2013 079
 • Augusti2013 075
 • Augusti2013 084
 • Augusti2013 092
 • Augusti2013 095
 • Augusti2013 096
 • Augusti2013 098