En vacker sensommardag var Solstrålen i skogen.

Vi upptäckte och utforskade skogen och några av dess invånare samt samlade lite skogsmaterial som vi tog med tillbaka till Himlabacken.

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”

”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen”.

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010.

 

 • 5 september 002
 • 5 september 003
 • 5 september 004
 • 5 september 005
 • 5 september 006
 • 5 september 007
 • 5 september 010
 • 5 september 009
 • 5 september 013
 • 5 september 014
 • 5 september 015
 • 5 september 016
 • 5 september 017
 • 5 september 019
 • 5 september 020