September 2013:

Skapande verksamhet

Med material från förra veckans upptäcksfärd i skogen har barnen fått skapa sina egna konstverk.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

(Lpfö 98, rev. 2010)

Thea Olivia Lowa Ture