Ett sätt att jobba på

På Himlabackens Förskola inspireras vi av tankar och synsätt från Reggio Emilia-pedagogiken.

Reggio Emilia-pedagogiken  säger att ”ett barn har hundra språk”. Vårt arbetssätt på Himlabacken Förskola bygger på olika teman där vi uttrycker oss när vi målar, bygger, skulpterar, dansar, sjunger, dramatiserar och leker.

Läs mer om Reggio Emilia-pedagogiken under Om Reggio Emilia.

Himlabacken Förskola bedriver sin verksamhet utifrån de krav som anges i 2:a kap. 13-14 och 3 §§ skollagen. Verksamheten kommer att uppfylla gällande myndighetskrav och förordningar.