Varje barns egen historia

Pedagogisk dokumentation är viktig för oss på Himlabacken Förskola. Vi observerar, fotograferar, skriver och samlar på det som barnet skapar och berättar. På så vis blir barnens tankar och lärande synligt både för barnet självt, barnets föräldrar och för pedagogerna. Dokumentationen hjälper också barnet att se, minnas och förstå. Dokumentationen sparas i en portfolio som är unik för varje barn.