Lär och utvecklar

Leken är viktig för alla barns lärande och utveckling. En dag på förskolan ska ge barnen många och goda möjligheter till lek. Alla barn skall kunna leka långa pass utan avbrott. Vi är alltid uppmärksamma på vad barnen tycker om att leka och erbjuder bra och stimulerande rekvisita.
Vi hjälper dem att komma vidare i leken så att de utvecklar sin lekrepertoar.

Barnen leker
När de leker ekar livets egen låt i deras lekar
Gällt och ystert eller dystert dov
Ljuder den så länge den får lov
Allt de tror och vet om verkligheten
Gör de lek av
Det är märkligheter
Vuxna tror att det är tidsfördriv
De har fel i detta
Lek är liv

– Kajenn