Skapar trygghet

Vår målsättning på Himlabacken Förskola är att alla barnen ska känna och tänka att på min förskola finns:

 • Vänner som väntar på mig
 • Vänner som blir glada när jag kommer
 • Vänner som vill leka och skapa med mig
 • Vuxna som tycker om mig
 • Vuxna som väntar på mig
 • Vuxna  som vill mig väl
 • Spännande och roliga aktiviteter och upplevelser
 • Utmanade och roliga material och leksaker

Vår övergripande idé är att förskolan ska vara en viktig mötesplats för människor i olika åldrar, där vi finner:

 • Lek och skapande arbete
 • Glädje och nyfikenhet
 • Samtal och reflektion

Vi vill att alla barnen ska känna att jag kan…

 • Tänka
 • Förstå
 • Uttrycka mig
 • Välja
 • Påverka