Vi jobbar med olika teman

Tema är för oss på Himlabacken Förskola ett arbete med en röd tråd och utan förutbestämt slut. Barnen får möjlighet att fördjupa sig och finna sidospår som kan bli mindre projekt, avgränsade i tid och med ett slut. Vi kallar det för ett tematiskt arbetssätt.