IMG_2283

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattendroppen är Himlabackens mellanavdelning. Avdelningen är uppbyggd med rum i rummen och de miljöer som bland annat finns är; bygg, ateljé, babblarhörna, sagokub och samlingsmatta. Miljöerna och materialet är hela tiden föränderligt och utvecklas utefter barnens intressen, erfarenheter och behov.

Vi tror på det kompetenta barnet och sätter barnet i centrum.

Vi som arbetar här är: Maria Arkehag, Malin Casell, Jennie Holmberg och Madelen Malmehed.

Vårt stora tema under våren är Babblarna.

babblarna

 

 

 

 

 

 

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö 98/16

Social kompetens – Doddo

Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Gillar att kramas och att vara tillsammans. Är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter som uppstår. Ser till att värdegrunden upprätthålls och pratar gärna om hur man är en bra kompis. Doddo älskar att höra sin egna röst och brusar aldrig upp.

Varje barn ska känna trygghet!

I vårt arbete med Normer och värden utgår vi från vår Likabehandlingsplan, där vi medvetet arbetar med att förstärka respekten för allas lika värde, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi uppmuntrar barnen till en god kamratskap, att visa varandra respekt och empati etc. Detta genom bland annat kompissol och diskussioner om hur kompisar ska vara mot varandra.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter om därmed får möjlighet att påverka sin situation” Lpfö 98/16

bild

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkunnighet – Babba

Babba gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker. Babba är pratsam och omtänksam, en naturlig ledare, modig.

Vi arbetar med sagor i olika former; böcker, flanosagor, ljudböcker, sagolådor och dramatisering. Med oss hela tiden har vi även rim och ramsor och bokstavsljud.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka, tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn.” Lpfö 98/16

IMG_2221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik och problemlösning – Bibbi

Bibbi gillar matematik. Är lugn, försiktig och lite ängslig av sig. Vill gärna göra lugna och rofyllda saker; odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, klura ut saker, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga praktiska lösningar.

Mycket av det som händer i förskolan en dag är matematik; fruktstund, ösa/hälla, spel, tid. Vi arbetar mycket med att räkna antal med barnen, i samlingar, när vi spelar spel och i situationer då det är bra att räkna. Då vi behöver komma på olika lösningar i situationer under dagarna tar vi hjälp av barnen och vill höra deras åsikter och argument.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring”. Lpfö 98/16

IMG_4812 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskap och teknik – Dadda

Tillsammans kan man utforska hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Naturen är rolig att leka i och utforska. Är bra på att hitta på saker, men tappar dem lätt igen. Lite klumpig och långsam, kommer ofta på efterkälken. Nyfiken, plockar gärna upp saker i naturen, känner och funderar. Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a eller nä-ä!

Vi arbetar här med att utforska närmiljön och ibland få olika uppdrag av Dadda. Ibland kan det till exempel vara att hitta saker i babblarnas färger. Vi provar även på hur enkel teknik fungerar i form av iPad och projektor.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.” Lpfö 98/16

Kreativitet och skapande – Diddi

Diddi är snabb och vill alltid vara först. Tycker om att städa, far runt som en virvelvind. Gillar verkligen att skapa, i alla möjliga material man kan hitta. Konstnärlig, kreativ och påhittig. Älskar att rita, måla och kladda. Diddi är den äventyrlige och våghalsige. Har mycket ”spring i benen”, älskar när det studsar och far. Pratar gärna med hinner inte alltid lyssna på andra. Har svårt att komma upp på morgonen.

Vi arbetar med att hela tiden ha material tillgängligt för barnen i ateljén och fångar upp barnens intressen om vad de vill skapa. Vi introducerar successivt nytt material för barnen som de sedan kan använda själva.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild”. Lpfö 98/16

IMG_1515

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorik och rörelse – Bobbo

Bobbo gillar rörelse, sång och musik. Bobbo är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken. Bobbo är nästan alltid glad, men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något går fel. Tillsammans med Bobbo kan man önska sånger, spela instrument, dansa och hoppa sig fram.

Under hela dagarna på Vattendroppen har vi med oss sång och musik, detta gör att vi kan sjunga närsomhelst under dagen. Vid samlingsmattan finns olika instrumenten; trumma, maracas, tamburin som vi kan använda. Vi kommer även att arbeta vidare med barnens motorik och koordination genom att köra olika rörelsepass där vi ibland får uppdrag av babblarna hur vi ska göra, exempelvis stå på ett ben, hoppa jämfota och kullerbytta eller kör miniröris.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/16