Augusti 2013:

Nu när hösterminen är igång, lägger vi stor vikt på att introducera barnen i vår grundverksamhet. Vi gör detta för att barnen ska komma in i rutinerna, förstå sin vardag och dess innehåll.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda och barngruppen.

(Lpfö.98, rev.2010)

Skogsutflykt Måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klippa Gitarrspelande