En dag när vi var på utflykt i skogen, så fick barnen på Vattendroppen lyssna till sagan om ”Mors lilla Olle”. Alla var väldigt fascinerade av sagan. De som ville fick sedan hälsa på Olle och björnen.
Tillsammans bestämde vi att Olle fick följa med tillbaka till Himlabacken.

Olle i skogen 1 Olle i skogen 2

 

 

 

 

 

 

 

Olle i skogen 3 Olle i skogen 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål

Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö

(Lpfö 98, reviderad 2010, förskolans uppdrag sid.7)