September 2013:

Barnen på Vattendroppen undersöker magnetism.

Vi har vi tillfört mer material till våra magnetstavar för att se hur barnen tar till sig det nya materialet. Genast sattes deras kreativitet igång. De undersökte och gjorde nya upptäcker: Vad händer med materialet? Vad kan materialet göra? Hur blir det när man gör så här? Vad kan jag göra med det här? Det är här som det gäller att vi pedagoger verkligen ”lyssnar” på barnen för att kunna utmana dem och tillföra frågor och material som hjälper dem vidare i processen.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Läroplan för förskolan Lpfö98,  reviderad 2010

 

  • Magnetism1
  • Magnetism4
  • Magnetism2
  • Magnetism3
  • Magnetism