November 2013

På ett lekfullt sätt har vi ”arbetat” med prepositionerna. Barnen har fått hjälpa Babblarna att; stå på, ligga under, stå framför, stå bakom eller stå bredvid stolen.

De har även själva fått uppleva prepositionerna med sin egen kropp.

Utveckling och lärande Lpfö 98/ reviderad 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • leah
 • edit
 • antonio
 • ebba N och babblarna
 • LinneaA
 • amanda och babba
 • 14 november 2013 033
 • danez
 • alex
 • evy
 • ida på stolen
 • ebba på stolen
 • På stolen
 • alicedanez