Vattendroppen februari/mars 2014

Tema Vatten

Barnen har experimenterat och utforskat vad som flyter/sjunker och vad som händer när man blåser i ”diskmedelsvatten”.

Mål:
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
(Lpfö 98 rev 2010)

Skogen

På en av våra skogspromenader kom Olle och berättade en fiskehistoria.

 

  • A och L flyta och sjunka
  • Ida flyta och sjunka
  • Leah bubblar
  • alex bubblar
  • Ebba och Ida bubblar
  • Promenad
  • Olle och fiskarna
  • Fiskar