Vattendroppen januari 2014

Nu under januari har vi börjat utforska snö och vatten. Då vi såg att barnen visade ett stort intresse för experiment så kommer vi under vårterminen att fördjupa oss i vattnets olika former ”Tema Vatten”.

Mål: Verksamheten ska utgå från barnen erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lpfö-98,rev.2010

 

  • Charlie
  • Snö inomhus
  • Snö inomhus1
  • Vatten i skålar
  • Ebba N bubblar
  • Paljetter i vatten
  • Ture upptäcker