Här finner ni viktig information som är bra att känna till:

 

  • Öppettider: Vi har öppet måndag till fredag, 06:00-18:00.

 

  • Allmän förskola, erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3år (1 augusti). Verksamheten består av 525 timmar/år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka. Verksamheten följer skolårets tider. Fördelningen av dessa 15 timmar är måndag, tisdag och onsdag, 09:00-14:00. Barnet lämnas 09:00 på förskolan och lämnar sedan förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare 14:00. För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplats gratis upp till 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa, 12 månader/år. Enstaka dagar kan köpas till vid extra behov/nödläge. Beslut tas av förskolechef. Vid behov av att utöka tiden med dagar varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5 %.

 

 

Terminstider Läsåret 2018/2019 Kinda Kommun

Höstterminen 2018 Tisdag 14/8-torsdag 20/12 84 dagar
     
Lov vecka 44 måndag 29/10-fredag 2/11 (höstlov)  
     
Studiedagar skola måndag 13/8  
  torsdag 13/9  
  torsdag 4/10  
  tisdag 13/11  
  tisdag 4/12  
     
Studiedagar fritidshem måndag 13/8  
  torsdag 13/9  
  tisdag 4/12  
     
Studiedagar förskola torsdag 13/9  
  tisdag 4/12

 

 

Vårterminen 2019 Tisdag 8/1-torsdag 13/6 94 dagar
     
Lov vecka 8 måndag 18/2-fredag 22/2 (sportlov)  
Lov vecka 16 15/4-18/4 (påsklov)  
Lovdagar fredag 31/5  
  fredag 7/6  
     
Helgdagar fredag 19/4 (långfredagen)  
  måndag 22/4 (annandag påsk)  
  onsdag 1/5 (första maj)  
  torsdag 30/5 (kristi himmelsfärdsdag)  
  torsdag 6/6 (Sveriges nationaldag)  
     
Studiedagar skola måndag 7/1  
  onsdag 6/3  
  tisdag 30/4  
  onsdag 22/5  
     
Studiedagar fritidshem måndag 7/1  
  tisdag 30/4  
  onsdag 22/5  
     
Studiedagar förskola måndag 7/1  
  tisdag 30/4  
  onsdag 22/5
  • Studiedagar Himlabacken

För att ge alla medarbetare möjlighet till utbildning och utveckling och på så sätt skapa bättre förutsättningar för barnen har vi beslutat att vi ska följa Kinda kommuns studiedagar och riktlinjer kring dessa. 

Detta innebär att vi under läsåret 2018/2019  kommer ha studiedag 13/9 och 4/12 2018 samt 7/1, 30/4 och 22/5 2019.