Här finner ni viktig information som är bra att känna till:

  • Allmän förskola, erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år (1 augusti). Verksamheten består av 525 timmar/år, är avgiftsfri och omfattar 15 timmar/vecka. Verksamheten följer skolårets tider. Fördelningen av dessa 15 timmar är tisdag,  onsdag, och torsdag, 09:00-14:00. Barnet lämnas 09:00 på förskolan och lämnar sedan förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare 14:00. För barn som ingår i allmän förskola, 3-5 år, är förskoleplats gratis upp till 525 timmar/år. För tillsyn utöver den tiden betalas avgift med 77,5 % av ordinarie maxtaxa, 12 månader/år. Enstaka dagar kan köpas till vid extra behov/nödläge. Beslut tas av rektor. Vid behov av att utöka tiden med dagar varje vecka uttages avgift enligt maxtaxa med reduktion på 22,5 %.