Vid intresse av förskoleplats – gör en intresseanmälan på www.himlabacken.com eller via kommunens hemsida https://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/forskola/ansokomplats.4.15d59a7c151bb4254b79db40.html

Ni kommer då att bli kontaktade av förskolechef och få veta mer om hur vårt intagningsläge ser ut för tillfället. För att erhålla plats måste barnet ha fyllt ett år. Vårt intag baseras på årskull, intresseanmälningsdatum och startdatumsönskemål. Vi har syskonförtur, vilket innebär att syskon till ett barn som redan är inskrivit på förskolan går före i kön för respektive årskull och sätts upp i kö efter intresseanmälningsdatum.

Förskoleplatsen inleds med en inskolningsperiod, se inskolningsinfo. Inskolningsperioden är avgiftsbelagd.